oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2018 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa) 25-06-2018

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną - rok 2018 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa)

Oświadczenia składane w trakcie roku 2018:

 

Magdalena Przybył - Główny Księgowy Sycowskiego Towarzystawa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o.: files/fck/File/osw/2018/PrzybM_k2018.pdf


Oświadczenia składane na poczatku roku (oświadczenia za rok 2017 składane w 2018 r.):


Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/File/osw/2018/Hreh_A_2018.pdf

Grzegorz Dąbrowski- Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2018/Dab_G_2018.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Kierownik ZUKiEC: files/fck/File/osw/2018/Kulo_D_2018.pdf

Miłosz Malewski- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2018/Male_M_2018.pdf

Magdalena Przybył - Główny Księgowy Sycowskiego Towarzystawa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2018/Przyb_M_2018.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/File/osw/2018/Syp_P_2018.pdf

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: www.ftp.sycow.pl/Nog_P_2018.pdf

Monika Zobek-Dubicka - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych: files/fck/File/osw/2018/Dub_M_2018.pdf

Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2018/Staw_U_2018.pdf

 Anna Kapica- Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2018/Kapi_A_2018.pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA: files/fck/File/osw/2018/Kopp_M_2018.pdf-

Autor:
Data utworzenia: 25-06-2018 11:40:06
Data edycji: 04-12-2018 11:43:29