oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2015 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2015 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)


Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2014 składane w 2015 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/File/osw/2015/HrehA2015.pdf

Marian Kuczyński - Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2015/KuczM2015.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - kierownik ZUKiEC: files/fck/File/osw/2015/KuloD2015.pdf

Dariusz Gorządek - Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2015/GorzD2015.pdf

Magdalena Przybył - Główny Księgowy Sycowskiego Towarzystawa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2015/Przybm2015.pdf

Elżbieta Ćwiękała - Członek Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2015/CwiekE2015.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/File/osw/2015/CiemnyP2015.pdf

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/File/osw/2015/DabG2015.pdf


Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej:  files/fck/File/osw/2015/GlowE2015.pdf


Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2015/StawU2015.pdf


Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2015/SamuB2015.pdf

Autor:
Data utworzenia: 07-07-2015 9:19:06
Data edycji: 07-07-2015 9:20:38