oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2014 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS) 20-06-2014

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2014 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)


Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2013 składane w 2014 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/HrehA2014.pdf

Marian Kuczyński - Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/KucM2014.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - kierownik ZUKiEC: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/KulD2014.pdf

Dariusz Gorządek - Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/Gorzd2014.pdf

Elżbieta Ćwiękała - Członek Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/CwiE2014.pdf


Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/SypP2014.pdf

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/DabG2014.pdf

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/GlowE2014.pdf

Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/StawU2014.pdf

Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2014/SamB2014.pdf

Autor:
Data utworzenia: 20-06-2014 13:47:00
Data edycji: 20-06-2014 13:47:00