oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2013 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS) 02-07-2013

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2013 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)


Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2012 składane w 2013 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/HrehA.pdf

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/KucM.pdf

Dominik Kulok - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - kierownik ZUKiEC: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/KulD.pdf

Dariusz Gorządek - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/GorzD.pdf

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/CwE.pdf

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/OleJ.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/SypP.pdf

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/DabG.pdf

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/GlowE.pdf

Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/StawU.pdf

Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2013/SamB.pdf

Autor:
Data utworzenia: 02-07-2013 14:09:14
Data edycji: 25-10-2013 12:05:33