oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2011 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2011 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)


Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2010 składane w 2011 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/89/file/osw2011/hreha2.pdf

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. : files/fck/89/file/osw2011/kuczm2.pdf

Dominik Kulok - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - kierownik Działów ECiUK: files/fck/89/file/osw2011/kulod2.pdf

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. : files/fck/89/file/osw2011/trod2.pdf

Dariusz Gorządek - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/osw2011/gorzd2.pdf

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/osw2011/cwie2.pdf

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/osw2011/olej2.pdf

Andrzej Kowalczyk  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/osw2011/kowa2.pdf

Beata Kokornaczyk-Pietrzak - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/osw2011/pietb2.pdf

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/89/file/osw2011/dabg2.pdf

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/89/file/osw2011/glowe2.pdf

Iwona Michalak-Bober - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/osw2011/bobi2.pdf


Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/osw2011/samb2.pdf

Autor:
Data utworzenia: 09-06-2011 14:08:09
Data edycji: 09-06-2011 14:08:09