oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2010 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)

Początek kadencji:
Dariusz Gorządek - Prezes STBS w Sycowie - files/fck/89/file/osw10/jedn/gorzad.pdf

Koniec kadencji:
Benon Strzelecki - Prezes STBS w Sycowie - files/fck/89/file/osw10/jedn/strzel.pdf

Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2009 składane w 2010 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/89/file/osw10/jedn/hreh.pdf

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. : files/fck/89/file/osw10/jedn/kuczy.pdf

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. : files/fck/89/file/osw10/jedn/troj.pdf

Dariusz Gorządek - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/osw10/jedn/gorzad2.pdf

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/osw10/jedn/cwiek.pdf

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/osw10/jedn/olejn.pdf

Andrzej Kowalczyk  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/osw10/jedn/kowalc.pdf

Beata Kokornaczyk - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/osw10/jedn/kokorpb.pdf


Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/89/file/osw10/jedn/dabr.pdf

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/89/file/osw10/jedn/glow.pdfIwona Michalak-Bober - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/osw10/jedn/bober.pdfBarbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/osw10/jedn/samul.pdf-


 

Autor:
Data utworzenia: 04-02-2010 13:47:07
Data edycji: 14-06-2010 9:09:49