oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2009 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)

W trakcie roku:

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie

str. 1 hre21.jpg (86.66 Kb)
str. 2 hre22.jpg (86.65 Kb)
str. 3 hre23.jpg (84.89 Kb)
str. 4 hre24.jpg (76.14 Kb)
Na poczatku roku:

Adam Hrehorowicz - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie

str. 1 hre1.jpg (85.36 Kb)
str. 2 hre2.jpg (85.05 Kb)
str. 3 hre3.jpg (82.41 Kb)
str. 4 hre4.jpg (73.01 Kb)


Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 kuc1.jpg (97.84 Kb)
str. 2 kuc2.jpg (93.82 Kb)
str. 3 kuc3.jpg (89.48 Kb)
str. 4 kuc4.jpg (91.15 Kb)

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 tro1.jpg (90.72 Kb)
str. 2 tro2.jpg (84.26 Kb)
str. 3 tro3.jpg (85.86 Kb)
str. 4 tro4.jpg (82.09 Kb)

Benon Strzelecki - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 strz1.jpg (87.00 Kb)
str. 2 strz2.jpg (92.14 Kb)
str. 3 strz3.jpg (88.95 Kb)
str. 4 strz4.jpg (73.43 Kb)

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 cwi1.jpg (91.18 Kb)
str. 2 cwi2.jpg (90.99 Kb)
str. 3 cwi3.jpg (89.50 Kb)
str. 4 cwi4.jpg (76.67 Kb)

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 ole1.jpg (91.82 Kb)
str. 2 ole2.jpg (90.47 Kb)
str. 3 ole3.jpg (88.68 Kb)
str. 4 ole4.jpg (78.07 Kb)

Andrzej Kowalczyk  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kow1.jpg (84.64 Kb)

str. 2

kow2.jpg (80.74 Kb)
str. 3 kow3.jpg (77.31 Kb)
str. 4 kow4.jpg (67.30 Kb)
 

Beata Kokornaczyk - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kok1.jpg (85.25 Kb)
str. 2 kok2.jpg (80.55 Kb)
str. 3 kok3.jpg (79.55 Kb)
str. 4 kok4.jpg (67.88 Kb)

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie

str. 1 dab1.jpg (91.35 Kb)
str. 2 dab2.jpg (90.28 Kb)
str. 3 dab3.jpg (87.38 Kb)
str. 4 dab4.jpg (77.45 Kb)

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej

str. 1 glow1.jpg (90.45 Kb)
str. 2 glow2.jpg (92.03 Kb)
str. 3 glow3.jpg (92.30 Kb)
str. 4 glow4.jpg (81.88 Kb)

Iwona Michalak-Bober - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie

str. 1 bob1.jpg (96.08 Kb)
str. 2 bob2.jpg (81.48 Kb)
str. 3 bob3.jpg (80.23 Kb)
str. 4 bob4.jpg (80.62 Kb)

Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie

str. 1 sam1.jpg (82.96 Kb)
str. 2 sam2.jpg (75.63 Kb)
str. 3 sam3.jpg (70.51 Kb)
str. 4 sam4.jpg (60.82 Kb)

-

Autor: