oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2008 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)

W trakcie roku:

Marek Laryś - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie -
na koniec pracy

str. 1 lar21.jpg (98.17 Kb)
str. 2 lar22.jpg (97.90 Kb)
str. 3 lar23.jpg (95.22 Kb)
str. 4 lar24.jpg (87.00 Kb)

Adam Hrehorowicz - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie

str. 1 hre1.jpg (95.99 Kb)
str. 2 hre2.jpg (94.06 Kb)
str. 3 hre3.jpg (92.24 Kb)
str. 4 hre4.jpg (81.01 Kb)


Początek roku:

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 kuc1.jpg (95.45 Kb)
str. 2 kuc2.jpg (83.76 Kb)
str. 3 kuc3.jpg (88.44 Kb)
str. 4 kuc4.jpg (87.30 Kb)

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 tro1.jpg (83.96 Kb)
str. 2 tro2.jpg (76.80 Kb)
str. 3 tro3.jpg (76.20 Kb)
str. 4 tro4.jpg (75.97 Kb)

Benon Strzelecki - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 str1.jpg (88.95 Kb)
str. 2 str2.jpg (95.06 Kb)
str. 3 str3.jpg (91.43 Kb)
str. 4 str4.jpg (75.91 Kb)

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 cw1.jpg (92.23 Kb)
str. 2 cw2.jpg (91.89 Kb)
str. 3 cw3.jpg (94.13 Kb)
str. 4 cw4.jpg (78.09 Kb)

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 ole1.jpg (88.87 Kb)
str. 2 ole2.jpg (87.07 Kb)
str. 3 ole3.jpg (86.18 Kb)
str. 4 ole4.jpg (74.30 Kb)

Andrzej Kowalczyk  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kow1.jpg (78.75 Kb)

str. 2

kow2.jpg (77.13 Kb)
str. 3 kow3.jpg (84.45 Kb)
str. 4 kow4.jpg (61.39 Kb)
 

Beata Kokornaczyk - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kok1.jpg (82.34 Kb)
str. 2 kok2.jpg (81.14 Kb)
str. 3 kok3.jpg (89.78 Kb)
str. 4 kok4.jpg (63.91 Kb)

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie

str. 1 dab1.jpg (91.78 Kb)
str. 2 dab2.jpg (92.27 Kb)
str. 3 dab3.jpg (93.27 Kb)
str. 4 dab4.jpg (78.86 Kb)

Marek Laryś - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie

str. 1 lar1.jpg (90.55 Kb)
str. 2 lar2.jpg (89.13 Kb)
str. 3 lar3.jpg (86.97 Kb)
str. 4 lar4.jpg (80.86 Kb)

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej

str. 1 glo1.jpg (102.04 Kb)
str. 2 glo2.jpg (91.02 Kb)
str. 3 glo3.jpg (91.65 Kb)
str. 4 glo4.jpg (94.81 Kb)

Iwona Michalak-Bober - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie

str. 1 bob1.jpg (85.55 Kb)
str. 2 bob2.jpg (75.62 Kb)
str. 3 bob3.jpg (75.43 Kb)
str. 4 bob4.jpg (64.98 Kb)

Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie

str. 1 sam1.jpg (78.61 Kb)
str. 2 sam2.jpg (71.65 Kb)
str. 3 sam3.jpg (68.80 Kb)
str. 4 sam4.jpg (59.23 Kb)

-

 

Autor: