oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2006 (SGK Sp.z o.o., STBS Sp z o.o., CK)

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - ośw. 2

str. 1 kuc21.jpg (95.33 Kb)
str. 2 kuc22.jpg (91.94 Kb)
str. 3 kuc23.jpg (90.04 Kb)
str. 4 kuc24.jpg (88.25 Kb)

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - ośw. 2

str. 1 tro21.jpg (96.91 Kb)
str. 2 tro22.jpg (89.79 Kb)
str. 3 tro23.jpg (87.00 Kb)
str. 4 tro24.jpg (84.93 Kb)

 

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 kuc1.jpg (97.27 Kb)
str. 2 kuc2.jpg (93.80 Kb)
str. 3 kuc3.jpg (90.36 Kb)
str. 4 kuc4.jpg (89.48 Kb)

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 tro1.jpg (94.80 Kb)
str. 2 tro2.jpg (86.03 Kb)
str. 3 tro3.jpg (87.28 Kb)
str. 4 tro4.jpg (84.75 Kb)

Benon Strzelecki - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 st1.jpg (92.67 Kb)
str. 2 st2.jpg (93.16 Kb)
str. 3 st3.jpg (88.31 Kb)
str. 4 st4.jpg (79.00 Kb)

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 cw1.jpg (99.36 Kb)
str. 2 cw2.jpg (90.42 Kb)
str. 3 cw3.jpg (90.74 Kb)
str. 4 cw4.jpg (89.32 Kb)

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 ole1.jpg (95.28 Kb)
str. 2 ole2.jpg (85.91 Kb)
str. 3 ole3.jpg (86.61 Kb)
str. 4 ole4.jpg (86.50 Kb)

Władysław Koćwin - Dyrektor Centrum Kultury - ośw. 1

str. 1 ko1.jpg (95.08 Kb)
str. 2 ko2.jpg (87.19 Kb)
str. 3 ko3.jpg (84.20 Kb)
str. 4 ko4.jpg (92.23 Kb)

Władysław Koćwin - Dyrektor Centrum Kultury - ośw. 2

str. 1 ko21.jpg (90.90 Kb)
str. 2 ko22.jpg (82.25 Kb)
str. 3 ko23.jpg (80.65 Kb)
str. 4 ko24.jpg (82.76 Kb)

 

Andrzej Kowalczyk  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kow1.jpg (95.64 Kb)

str. 2

kow2.jpg (86.22 Kb)
str. 3 kow3.jpg (86.68 Kb)
str. 4 kow4.jpg (85.02 Kb)

 

Beata Kokornaczyk - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 bk1.jpg (89.62 Kb)
str. 2 bk2.jpg (83.22 Kb)
str. 3 bk3.jpg (76.60 Kb)
str. 4 bk4.jpg (82.74 Kb)

Adam Kocjan - p.o. Dyrektora Centrum Kultury w Sycowie - ośw. 1

str. 1 koc1.jpg (90.84 Kb)
str. 2 koc2.jpg (83.64 Kb)
str. 3 koc3.jpg (82.87 Kb)
str. 4 koc4.jpg (82.79 Kb)

Adam Kocjan - p.o. Dyrektora Centrum Kultury w Sycowie - ośw. 2

str. 1 koc21.jpg (92.19 Kb)
str. 2 koc22.jpg (85.52 Kb)
str. 3 koc23.jpg (80.26 Kb)
str. 4 koc24.jpg (81.09 Kb)

-

 

 

 

-

-

 

Autor: