oświadczenia majątkowe

Skarbnik Miasta i Gminy 02-07-2013

(uwaga: oświadczenia majatkowe można bezpośrednio otworzyć korzystając z przeglądarki Mozilla Firefox lub inną przegladarką  otwierając pliki za pomocą Adobe Reader)

 

Bogumiła Solecka - Skarbnik MiG - rok 2020 (ośw. złożone  za rok 2019): 

 

ośw.(pdf):  files/fck/Oswiadczenie_Bogumila_Solecka.pdf


Bogumiła Solecka - Skarbnik MiG - rok 2019 (ośw. złożone  za rok 2018):
 

ośw.(pdf): files/fck/File/osw/2019/SoleB_2019.pdf

 

Bogumiła Solecka - Skarbnik MiG - rok 2018 (ośw. złożone w 2018 r. za rok 2017):
 

ośw.(pdf): files/fck/File/osw/2018/Sol_B_2018.pdf

 

Bogumiła Solecka - Skarbnik MiG - rok 2017 (ośw. złożone w 2017 r. za rok 2016):
 

ośw.(pdf): files/fck/File/osw/2017/SolB_2016.pdf

 


Bogumiła Solecka - Skarbnik Miasta i Gminy - oświadczenie za rok 2015 (początek kadencji:
 

ośw.(pdf): files/fck/File/osw/2016/SolB2016.pdf

 
 

Maria Galuba - Skarbnik MiG - rok 2016 (ośw. złożone w 2016 r. za rok 2015):
 

ośw.(pdf): files/fck/File/osw/2016/GalM2016.pdf

 

Maria Galuba - Skarbnik MiG - rok 2015 (ośw. złożone w 2015 r. za rok 2014):
 

ośw.(pdf): files/fck/File/osw/2015/GalM2015.pdf

 

Maria Galuba - Skarbnik MiG - rok 2014 (ośw. złożone w 2014 r. za rok 2013):
 

ośw.(pdf): files/fck/89/file/oswiad/rok2014/GalM2014.pdf

 

Maria Galuba - Skarbnik MiG - rok 2013 (ośw. złożone w 2013 r. za rok 2012):
 

ośw.(pdf): files/fck/89/file/oswiad/rok2013/galm.pdf

 


Maria Galuba - Skarbnik MiG - rok 2012 (ośw. złożone w 2012 r. za rok 2011):
 

ośw.(pdf): files/fck/89/file/oswiad/rok2012/galm.pdf

 

-

Autor:
Data edycji: 10-06-2020 13:01:39