Obowiązujące w 2014 r. stawki w podatki od nieruchomości, rolnym, transportowym, leśnym, wzory informacji i deklaracji podatkowych 11-04-2014

Obowiązujące w 2014 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchała:

files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-215-2013.pdf


Obowiązujące w 2014 r. stawki w podatku rolnym

UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

uchwała

files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-214-2013.pdf


Obowiązujące w 2014 r. stawki w podatku transportowym

UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała

files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-216-2013.pdf

zał. files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-216-2013_zal_1.doc

Obowiązujące w 2014 r. stawki w podatku leśnym.    

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., wyniosła  171,05  zł za 1m3
 
Stawka podatku leśnego w 2014 roku wynosi 37,63 zł z 1 ha fizyczny (tzw. lasy stare), 
lasy ochronne - 50% w/w stawki, tj. 18,82 zł.


 

Obowiązujące w 2014 r. wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych (URM nr XXXVIII/217/2013)  

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 

uchwała

files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-217-2013.pdf

zał. 1 (DN-1) files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-217-2013_zal_1.doc
zał. 2 (DR-1) files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-217-2013_zal_2(1).doc
zał. 3 (DL-1) files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXVIII-217-2013_zal_3.doc

 
Obowiązujące w 2014 r. wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych z lat poprzednich:

uchwała (pdf): files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011.pdf
z1-dekl.pod.od nier (DN-1):  j/w
z2-zest.dz.pod.od nier(ZN-1/A):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_2.doc
z3-zwol.pod.od nier.(ZN-1/B):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_3.rtf
z4-infor.pod.od nier.(IN-1):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_4.doc
z5-zest.nier.pod.od nier.(ZN-1/C):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_5.doc
z6-dekl.pod.roln.(DR-1): j/w
z7-zest.dz.pod.roln.(ZR-1/A):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_7.doc
z8-inf.pod.roln.(IR-1):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_8.doc
z9-zal.do inf.pod.rol.zest.dz.(ZR-1/B):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_9.doc
z10-dekl.pod.leśny (DL-1):  j/w
z11-zest.dz.pod.leśny(ZL-1/A):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_11.doc
z12-inf.pod.leśny(IR-1):  files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_XIV-80-2011_zal_12.doc
uchwała (xml,lapx,rar): j/w

  

 

 

 
 

 

Autor:
Data utworzenia: 11-04-2014 12:23:39
Data edycji: 11-04-2014 12:24:12