Obowiązujące w 2007 r. stawki podatku rolnego, leśnego i nieruchomości.

Obowiązujące w 2007 r. stawki w podatku rolnym:

88,80 zł za 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów pow. 1 ha);

177,60 zł  za 1 ha fizyczny (dla gruntów do 1 ha).

Obowiązujące w 2007 r. stawki w podatku lesnym:

29,41 zł za 1 ha. fizyczny;

lasy ochronne - 50% stawki j.w.

W podatku od nieruchomości obowiązują stawki takie same jak w 2006 r.

Autor: