Zaswiadczenie o figurowaniu w rejestrze pod. od nieruchomości, rolnego, leśnego os.fiz.

WARUNKI WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO LUB LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r / Dz.U. Nr 94 roz.431 z 1993 r.z późn. zm./.
 • Ustawa o podatkach, opłatach z dnia 12.01.1991 r. / Dz.U. Nr 9 poz.3 z 1997 r z późn. zm./.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137 .poz.926/
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.1999 w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego /Dz.U. Nr, 105 poz. 120 / 
 •  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Art. 217)

  Osoba odpowiedzialna: Pani Małgorzata Kegel-Wancek, pok.20 (I piętro), tel. (0-62) 785 5122, 5124

  I. WARUNKI UZYSKANIA

  1. Przedłożone podanie

  II. OPŁATY:
  Opłata skarbowa: tabela opłat skarbowych
   

   III. TERMIN ODPOWIEDZI:
   Do 14 dni.

   IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
   Wydział Finansowy i Podatków - Referat Windykacji i Podatków

   V. TRYB ODWOŁAWCZY:
   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję(odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu MiG)
   Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

  • Autor: