akta prawa miejscowego dotyczące gospodarki komunalnej

Wysokość opłat za umieszczanie reklam na nieruchomościach gminy

UCHWAŁA Nr 115/249/98xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZARZĄDU MIASTA I GMINY W SYCOWIE

                           z dnia 7 maja 1998 roku

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie reklam na nieruchomościach

stanowiących własność Miasta i Gminy Syców w 1998 roku.

 

 

 

Na podstawie § l, ust. l Uchwały Nr XLIII/270/98 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Syców uchwala się co następuje:

 

§1

Ustala się w 1998 roku stawkę w wysokości 100,00 /słownie: sto / złotych za l m2 powierzchni reklamy umieszczonej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Syców.

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sycowie i Prezesowi Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Sycowie.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 

 

Zbigniew Ilski

 

Autor:
Data edycji: 31-03-2015 14:23:04