akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/93/03 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sycowie

                                  UCHWAŁA NR XV/93/03

RADY MIEJSKIEJ W Sycowiexml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 6 listopada 2003 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2003 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sycowie

 

Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale NR XI/66/2003 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sycowie zmienia się nazwę uchwały, która otrzymuje brzmienie „ w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie

 

§ 2

 

W § 1 uchwały słowa „Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sycowie” zastępuje się słowami „Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                               Kazimierz Cichoń

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18