akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XIV/85/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnicy

U C H W A Ł A  Nr XIV/85/03xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

 

z dnia 2 października 2003 r.

 

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

 

 

                Na  podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami/              u c h w a l a  się co następuje:

§ 1

 

1.      Na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnicy w wyniku tajnego głosowania wybrani zostali:

 

1)  Waszek Maria

 

     2)  Rogala Iwona

 

     3)   Wesoły Marian

 

 4)        Szmaj Krystyna

 

 5)        Piotrowski Maciej

 

 6)         Krawczyk Halina

 

7)             Gągała Reneta

 

8)              Goś Halina

 

9)              Jagodziński Jerzy

 

10)          Kujawa Sylwester

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie do przesłania Prezesowi Sądu Rejonowego w Oleśnicy najpóźniej do końca listopada 2003 roku listy wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący

 

                                                         Kazimierz Cichoń

 

opracowała: Irena Kokornaczyk 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18