Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (od roku 2016) 10-08-2016

- Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (BAZA OOŚ) - Karty informacyjne o Środowisku (EKOPORTAL)

Zgodnie z przepisami prawa urząd miasta i gminy jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Urząd Miasta i Gminy Syców prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla gminy Sycówwykaz.ekoportal.pl/CardList.seam


Ponadto na stronach Ministerstwa Środowiska prowadzona jest Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko: bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home
 

Autor:
Data utworzenia: 10-08-2016 13:44:25
Data edycji: 05-01-2017 20:18:38