Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

WYKAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA (do roku 2015) 06-05-2015

(dane archiwalne)

Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje ośrodowisku i jego ochronie w formie kart A, B, C, D, E i F (dane archiwalne): http://cms17.vps44.iat.pl/pl/984/0/wykazy-danych-dot-srodowiska.html

Autor:
Data edycji: 10-08-2016 13:45:21