Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Przebudowa ( modernizacja ) stolarni przy ulicy Szosa Kępińska 1 w Sycowie.

Z A W I A D O M I E N I E xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

Na podstawie art. 31, 32 ust. 1 pkt.1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego:

Przebudowa ( modernizacja ) stolarni przy ulicy Szosa Kępińska 1  w Sycowie

( Nr działki 58, 77) dla P.P.U.H. LECH-POL IMPORT-EXPORT LESZEK IWANICKI 56-500 Syców ul. Szosa Kępińska 1.

Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących w/w postępowania. Wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko  jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Syców w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

 

 

Termin składania uwag i wniosków od 07 czerwca 2006

do 28 czerwca 2006 r.

 

 

Burmistrz

Stanisław Czajka

Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47