nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 25-04-2019

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu: mgr Agnieszka Weszka, p. 1a, tel. 62 785 5106.

Pracownicy Referatu:
Wojciech Dryka, Angelika Broniszewska, Patrycja Kornak, p. 1a, tel. 62 785 5127

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska należy: 


1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami;

2) problematyka ochrony i kształtowania środowiska w tym: 

a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,  
c) ochrony środowiska przed odpadami, 
d) utrzymanie porządku i czystości,
e) ochrony powietrza atmosferycznego.

 

Autor:
Data utworzenia: 25-04-2019 13:54:28
Data edycji: 25-04-2019 13:57:43