Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r 05-06-2020

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r 

 

Informacja  files/fck/ZPOW-501-35_20_Informacja_PKW_z_dn__3_czerwca_2020
_r__warunki_udzialu_obywateli_w_glosowaniu_za_granica_i_na_statkach.pdf

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 05-06-2020 12:58:35
Data edycji: 05-06-2020 12:58:55