Postanowienie nr 34/2020 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 21-04-2020

Postanowienie nr 34/2020 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Treść Postanowienia: files/fck/Postanowienie_komisarza_II_o_ObKW.pdf

 

 

Autor treści: Anna Zacharz

Autor: sycow
Data utworzenia: 21-04-2020 7:28:18