Zarządzenie nr 514/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Syców prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki 289/1 AM-3 obręb Stradomia Wierzchnia 30-03-2021

Zarządzenie nr 514/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 30 marca 2021 r.


w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Syców prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki 289/1 AM-3 obręb Stradomia Wierzchnia 

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_514_2021.pdf

 

Autor treści: Anna Sowa

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 02-04-2021 9:11:18
Data edycji: 02-04-2021 9:14:02