Zarządzenie nr 499/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 04 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali i budynków stanowiących własność miasta i gminy niepodlegających sprzedaży 04-03-2021

Zarządzenie nr 499/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 04 marca 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali i budynków stanowiących własność miasta i gminy niepodlegających sprzedaży

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_499_2021.pdf

 

Autor treści: Anna Sowa

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 02-04-2021 9:06:02