Zarządzenie nr 513/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania dodatkowych członów komisji przetargowej w postępowaniu na : Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja, ul. Daszyński 30-03-2021

Zarządzenie nr 513/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 30 marca 2021 r.


w sprawie powołania dodatkowych członów komisji przetargowej w postępowaniu na : Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja, ul. Daszyńskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Parkowej w Sycowie łącznie z wykonaniem oznakowania poziomowego w technologii grubowarstwowej

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_513_2021.pdf

 

Autor treści: Anna Piwowarska

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 01-04-2021 14:38:31
Data edycji: 02-04-2021 9:14:18