Zarządzenie nr 498/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Syców nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wioska, gmina Syców 04-03-2021

Zarządzenie nr 498/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Syców nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wioska, gmina Syców

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_498_2021.pdf

 

Autor treści: Anna Sowa

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 01-04-2021 13:10:42
Data edycji: 01-04-2021 13:11:24