Zarządzenie nr 505/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach po 17-03-2021

Zarządzenie nr 505/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 17 marca 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_505_2021.pdf

 

Autor treści: Monika Zobek-Dubicka

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 22-03-2021 11:52:19