Zarządzenie nr 501/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Syców nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Syców 08-03-2021

Zarządzenie nr 501/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 08 marca 2021 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Syców nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Syców 


 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_501_2021.pdf

 

Autor treści: Anna Sowa

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 09-03-2021 9:00:30