Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Sycowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 23-10-2015

Syców, dnia 22 października 2015 r.

 

INFORMACJA

 

                Na podstawie art. 182 ust. 10 ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Sycowie.

 

1.        Obwodowa  Komisja Wyborcza Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową w Sycowie,                               ul. Komorowska 2: 62 785 51 61

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Arleta KOKORNACZYK

Przewodniczący

2.

Judyta JORDAN

Zastępca Przewodniczącego

3.

Jagoda NOWAK

Członek

4.

Jadwiga PIEPRZKA

Członek

5.

Jolanta WIKA

Członek

6.

Karolina WIECZOREK

Członek

7.

Emilia KUŻAJ

Członek

8.

Wanda WISOWSKA

Członek

9.

Agnieszka GAJDA

Członek

 

Autor treści: Michał Pawlaczyk

Autor: sycow
Data utworzenia: 23-10-2015 12:01:50