Obwieszczenie PKW z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 25-08-2015

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 §4ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.:

(WYCIĄG)

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 3 –część województwa dolnośląskiegoobejmująca obszary powiatów:

górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski

oraz miasta na prawach powiatu:

Wrocław.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 6 część województwa dolnośląskiegoobejmująca obszary powiatów:

górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 7 część województwa dolnośląskiegoobejmująca część obszaru miasta na prawach powiatuWrocław:Bieńkowice, Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice, Borek, Brochów, Gaj, Gajowice,Grabiszyn - Grabiszynek, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki - Partynice, Księże,Oporów, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie,Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Tarnogaj, Wojszyce - Ołtaszyn, Zacisze -Zalesie - Szczytniki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 8 część województwa dolnośląskiegoobejmująca część obszaru miasta na prawach powiatuWrocław:Gądów–Popowice Pd, Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec, Karłowice -Różanka, Kleczków, Kowale, Kuźniki, Leśnica, Lipa Piotrowska, Maślice, MuchobórMały, Muchobór Wielki, Nadodrze, Nowy Dwór, Ołbin, Osobowice - Rędzin,Pawłowice, Pilczyce - Kozanów - Popowice, Polanowice - Poświętne - Ligota, Pracze Odrzańskie, Psie Pole - Zawidawie, Sołtysowice, Swojczyce - Strachocin - Wojnów, Szczepin, Świniary, Widawa, Żerniki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się we Wrocławiu przy ul. Podwale 28.

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

/ - / Wiesław KozielewiczZmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 25-08-2015 14:19:25
Data edycji: 25-08-2015 14:19:46