Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 13-08-2015

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

                Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 31 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu i do Senatu.

 

L.p.

Nazwa miejscowości

 

Miejsce plakatowania obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych

1.

 Syców

Słupy ogłoszeniowe: ulice: 1 Maja, Kaliska, Kolejowa, Kępińska, Komorowska, Daszyńskiego, Wrocławska.

Tablice informacyjne: ulice: Sawickiej, Matejki, tablica przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

2.

Biskupice

Tablica informacyjna przy sklepie.

 

3.

Drołtowice

Tablica informacyjna naprzeciwko kościoła.

 

4.

Działosza

Tablica informacyjna naprzeciwko kościoła.

 

5.

Gaszowice

Tablica informacyjna  przy sklepie.

 

6.

Komorów

Tablica informacyjna przy sklepie.

 

7.

Nowy Dwór

Tablica informacyjna przy świetlicy wiejskiej.

 

8.

Ślizów

Tablica informacyjna przy świetlicy wiejskiej.

 

9.

Stradomia Wierzchnia

Tablica informacyjna przy kościele.

 

10.

Szczodrów

Tablica informacyjna przy kościele.

 

11.

Wielowieś

Tablica informacyjna przy sklepie.

 

12.

Wioska

Tablica informacyjna przy wjeździe do Wioski.

 

13.

Zawada

Tablica informacyjna przy sklepie.

 

 

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Syców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/  Sławomir Kapica

 

                                                              

  Autor treści: Michał Pawlaczyk

Autor: sycow
Data utworzenia: 13-08-2015 13:48:16