Menu

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za 2013 rok 01-04-2014

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016  za  2013 rok ->files/fck/89/file/infor/2014/SPRAWOZDANIE_Gminny_Program_Przeciwdzialania_Przemocy-2013.doc

Autor:
Data utworzenia: 01-04-2014 13:12:43
Data edycji: 01-04-2014 13:12:43