Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2 25-04-2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 25  kwietnia 2014 r.

o numerach  i  granicach  obwodów  głosowania oraz siedzibach

obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach  posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

                  Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.    Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)  podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do paramentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Numer obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

 

 

 

1

 

Syców

ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Findera, Generała Sikorskiego, Jana III Sobieskiego, Kombatantów, Korczaka, Nowotki, Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Prusa, Skłodowskiej-Curie, Szarych Szeregów, Szenwalda, Witosa, Zawadzkiego,
Hubala, Kaliska od numeru 26, Starzyńskiego, Zubrzyckiego.

Wioska

ulice: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Szarych Szeregów.

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sycowie,   ul. Kaliska 8  
56-500 Syców          

tel. 62 785 51 59

 

 

 

 

 

2

 

Syców

ulice: Aleja 15-lecia, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Szczodrego, Dąbrówki, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa,  Kaliska do nr 25, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Kępińska, Księdza Rudy,   Mieszka I, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Środkowa, Władysława Łokietka,

Błękitna, Garncarska, Graniczna, Jana Pawła II, Kasztanowa, Malerz, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, Polna, Szosa Kępińska, Waryńskiego, Zawada, Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 2  w Sycowie,

ul. Mickiewicza 5

56-500 Syców

tel. 62 785 51 57

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

 

 

3

 

Syców

ulice: Aleja Nad Wałem, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Generała Bema, Kościelna, Kościuszki, Młyńska, Piastowska, Pułaskiego, Wałowa,

Matejki, Kossaka.

Biblioteka Publiczna w Sycowie,

ul. Kościelna 3A

56-500 Syców

tel.62 785 51 63

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

4

 

Syców

ulice: Broniewskiego, Jacka Malczewskiego, Konopnickiej, Kusocińskiego, Norwida, Nowowiejska, Przemysłowa, Reymonta, Robotnicza, Sawickiej, Słowackiego, Sucharskiego,

Jakimowicza, Kolejowa, Leśna, Oleśnicka, Partyzantów, Pogodna, Powstańców, Słoneczna, Tęczowa, Wierzbowa, Zwycięzców,
1 Maja, Księdza Gorczycy, Parkowa,  Plac Królowej Jadwigi, Szkolna, Wrocławska.

Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie

Plac Wolności 7/3

56-500 Syców

tel. 62 785 51 52

 

5

 

Sołectwa:

Stradomia Wierzchnia, Gaszowice, Szczodrów

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,

56-500 Stradomia Wierzchnia 64

tel. 62 785 13 88

 

6

 

Sołectwa:

Biskupice, Drołtowice, Zawada.

Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,

56-500 Drołtowice 12

tel. 62 785 14 27

 

7

 

Sołectwa:
Działosza, Nowy Dwór, Wielowieś.

Szkoła Podstawowa w Działoszy,

56-500 Działosza 62

tel. 62 785 16 24

 

 

8

 

Syców

ulice: Komorowska, Mickiewicza, Sportowa.

Sołectwa:

Komorów, Wioska z wyłączeniem ulic: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Szarych Szeregów.

Publiczne Przedszkole Nr 2

z Grupą Żłobkową w Sycowie, 
ul. Komorowska 2

56-500 Syców

tel. 62 785 51 61

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

 

9

 

Sołectwo: Ślizów

Świetlica wiejska w Ślizowie,

56-500 Ślizów 80d

tel.607 951 527

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

10

Powiatowy Zespół Szpitali – Szpital w Sycowie

Powiatowy Zespół Szpitali – Szpital      w Sycowie   
ul. Oleśnicka 25,                                 56-500 Syców

tel. 62 785 22 61

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych Komisji Wyborczych

w dniu 25 maja 2014 r.

 od godz. 700 do godz. 2100

 

treść (doc) files/fck/89/file/wybory/wyb_EuroParl2014/obwieszczenie_granice_i_siedziby_obwodow_kwiecien_2014.doc

 

Autor:
Data utworzenia: 25-04-2014 13:53:07
Data edycji: 28-04-2014 14:25:19