Menu

Edukacja ekologiczna realizowana przez Inwestor-Kępno Sp. z o.o. 05-09-2013


EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA PRZEZ INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O.

 

Bardzo ważnym elementem poprawy gospodarki odpadami na terenie objętym Projektem pn. „Modernizacja sytemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanym przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Głównym celem edukacji ekologicznej jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie programu edukacji ekologicznej.

 

Dbałość o czyste środowisko zależy przede wszystkim od nas i rozpoczyna się już w naszych domach. Główną przyczyną stałego wzrostu ilości odpadów jest wzrost zużycia różnego rodzaju artykułów – obecnie jest dużo towarów jednorazowych lub takich, które po krótkim czasie są wymieniane na nowe, ze względu na dość drogie i kłopotliwe naprawy (dotyczy to np. sprzętu gospodarstwa domowego). Wiele towarów jest także nadmiernie opakowanych, prawdopodobnie ze względów reklamowych. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, która ma na celu wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

 

W ramach programu edukacji ekologicznej w czasie trwania Projektu realizowane są m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowywane i prowadzone przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju z Poznania. Zajęcia edukacyjne obejmują konkursy, lekcje edukacji ekologicznej oraz wycieczki do miejsc cennych przyrodniczo. W czerwcu bieżącego roku zakończył się konkurs plastyczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami, który został przeprowadzony w trzech etapach gminnym, powiatowym i finałowym. W etapie gminnym konkursu wzięło udział prawie 1 200 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z 13 gmin, z czego prawie 400 prac nadesłano z Miasta Oleśnica i Gminy Oleśnica.

 

Przedszkola

 

Laureaci konkursu - przedszkola

 

klasy 1-3 

 

Laureaci konkursu - klasy 1-3 SP

 

 

Laureaci konkursu - klasy 4-6 SP

 

 

Laureaci konkursu - gimnazjum

 

W dniu 26.06.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród  dla zwycięzców konkursu plastycznego.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Autor:
Data utworzenia: 05-09-2013 7:50:33
Data edycji: 20-10-2013 21:17:12