Menu

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 04-09-2013

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W DORUCHOWIE I STRADOMI DOLNEJ

 

Obecnie odchodzi się już od małych gminnych składowisk odpadów komunalnych na rzecz dużych zintegrowanych systemów przetwarzania odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie rekultywacji składowisk opadów, które umożliwią zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z istnienia składowisk, co przywróci wartości przyrodnicze zdegradowanych terenów i tym samym stworzy możliwość powstania siedlisk przyrodniczych.

 

Na terenie gmin objętych Projektem pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanym przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. występuje siedem składowisk odpadów, które wymagają rekultywacji po zakończeniu ich eksploatacji. W ramach porządkowania gospodarki odpadami są zamykane i rekultywowane istniejące składowiska odpadów w Donaborowie, Doruchowie, Mianowicach, Nowej Wsi Książęcej, Smolnej, Stradomi Dolnej i Sycowie. W dniu 15 lutego 2013 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem J.A.T z siedzibą w Gdańsku na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Doruchów i Stradomia Dolna. Na chwilę obecną prace na składowisku w Doruchowie i Stradomi Dolnej zostały zakończone.

 

Realizacja Projektu zapewni kompleksową modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie 8 gmin województwa wielopolskiego (Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Trzcinica) i 5 dolnośląskiego (Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Syców). Więcej informacji: files/fck/89/file/zzoolszowa/PR_03_08_2013_Rekultywacja.doc

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Autor:
Data utworzenia: 04-09-2013 11:57:59
Data edycji: 04-09-2013 13:59:18