Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o godzinach pracy w dniu wyborów - 21 listopada 2010 r.

                          INFORMACJA
          Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie
               z dnia  15 listopada 2010 r.


    o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów   do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

    Podaje się do wiadomości publicznej godziny rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Obwodowe Komisje Wyborcze powołane na terenie miasta i gminy Syców dla przeprowadzenia wyborów  do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza  rozpoczynają swoją pracę w dniu 21 listopada 2010 r.   o godzinie 7.00.Głosowanie  odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu  21 listopada  2010 r. między godz. 8.00 a godz. 22.00
   


                                Przewodniczący
                            Miejskiej Komisji Wyborczej

                                  /-/ Robert Dziergwa

Autor:
Data utworzenia: 15-11-2010 10:39:59
Data edycji: 15-11-2010 10:39:59