Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sycowie

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie
z dnia 3 listopada 2010 r.


o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sycowie, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sycowie, zarządzonych na dzień                  21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7  pkt. 1 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  POROZUMIENIE
                   SAMORZĄDOWO-LUDOWE
Numer 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY SYCÓW
Numer 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA KOCIŃSKIEGO


W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7  pkt. 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:


Numer 21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA JACKA MIESZAŁY
Numer 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MANIAKA
Numer 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY WSPÓLNIE
Numer 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOCJALIŚCI
Numer 25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZ SCH?NFELDER


Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
                        w Sycowie
                    Robert Dziergwa

    …………………………………………
     (podpis)
 

Autor:
Data utworzenia: 03-11-2010 17:20:06
Data edycji: 03-11-2010 17:20:06