Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborczych do powiatu

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
we Wrocławiu
z dnia 29 października 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady
Powiatu Oleśnickiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 64o ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się
do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów
komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Oleśnickiego zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 29 października 2010 r. losowania listom kandydatów
komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 5 ustawy — Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002

Numer 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE

Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu
/-/ Wacława Macińska

Autor:
Data utworzenia: 30-10-2010 8:10:39
Data edycji: 30-10-2010 8:10:39