Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sycowie

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej
z dnia 29 października 2010 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych  w wyborach do Rady Miejskiej w Sycowie, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Sycowie zawiadamia, że losowanie numerów list kandydatów   na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Sycowie, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. odbędzie się 3 listopada 2010 r. o godz. 15.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie.Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie  oraz umieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Miasta i Gminy Syców.


Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
                        w Sycowie
                    Robert Dziergwa
 

Autor:
Data utworzenia: 29-10-2010 15:18:43
Data edycji: 29-10-2010 15:18:43