Granice obwodów głosowania obowiązujące w wyborach samorządowych 2010

O B W I E S Z C Z E N I E  Burmistrza Miasta i Gminy Syców 19 października 2010 r.
o numerach  i  granicach obwodów  głosowania oraz  siedzibach obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza w dniu 21 listopada 2010 r. (doc):  files/fck/89/file/wybory/wyb2010/Obwieszczenie-obwody_2010(1).docObowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Sycowie Nr XLIX/265/2010 r. z dnia 26 kwietnia 2010 r. :  bip.sycow.pl/pl/50082/2,13833/urm-nr-xlix-265-2010-z-dnia-26-04-2010-r-w-sprawie-dostosowania-granic-obwodow-glosowania-do-stanu-faktycznego-w-miescie-i-gminie-sycow.html

Autor:
Data utworzenia: 14-10-2010 11:47:16
Data edycji: 25-10-2010 9:56:50