Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o jej składzie, funkcjach i dyżurach.

    KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
    W SYCOWIE
z dnia 12 października 2010 r.

    Na podstawie art.17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie  powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sycowie oraz bezpośrednich wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Syców zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

1. Robert  Dziergwa        - Przewodniczący
2. Czesław Zenon  Pawlikowski    - Zastępca Przewodniczącego
3. Marcin Gręda              - Członek
4. Jerzy Kokot                  - Członek
5. Maria Waszek             - Członek
6. Wanda  Wisowska     - Członek
7. Bogdan Zawada         - Członek

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej
                            Urząd Miasta i Gminy
             w Sycowie ul. Mickiewicza 1
               pokój nr 23
telefon  62 785 51 23        / fax 62 785 51 04
Komisja pełni dyżur dla przyjmowania zgłoszeń list  kandydatów na radnych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza w dniach:
13-18.10.2010 r.  w godz. od 14.00 do 15.30
19.10.2010 r. w godz. od 14.00 do 16.30
20-21.10.2010 r. w godz. od 14.00 do 15.30
22.10.2010 r. w godz. od 12.00 do 24.00
25.10.2010 r. w godz. od 14.00 do 15.30
26.10.2010 r. w godz. od 14.00 do 16.30
27.10.2010 r. w godz. od 12.00 do 24.00
za wyjątkiem dni wolnych od pracy tj. sobót i niedziel.

                                Przewodniczący
                            Miejskiej Komisji Wyborczej

                                Robert Dziergwa
 

Autor:
Data utworzenia: 13-10-2010 7:41:55
Data edycji: 13-10-2010 7:41:55