Informacja o rozpoczęciu pracy OKW w ponownym głosowniu w dniu 4 lipca 2010 r.

                      INFORMACJA
        BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW
               z dnia 23 czerwca 2010 r.


    o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010 r. – ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010 r.

    Podaje się do wiadomości publicznej godziny rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. – ponowne glosowanie w dniu 4 lipca 2010 r.


Obwodowe Komisje Wyborcze powołane na terenie miasta i gminy Syców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. rozpoczynają swoją pracę w dniu 4 lipca 2010 r. o godzinie 5.00.

Głosowanie  odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych         w dniu  4 lipca  2010 r. między godziną 6.00 a godz. 20.00
   

                        Burmistrz Miasta i Gminy
                                    Syców
                               
                             Sławomir Kapica

 

Autor:
Data utworzenia: 01-07-2010 7:35:20
Data edycji: 01-07-2010 7:35:20