Informacja o warunkach ważności oddanego głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
O WARUNKACH WAŻNOŚCI ODDANEGO GŁOSU NA KARCIE DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Głos ważny

Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

Głos nieważny

Głos jest nieważny w razie:
• oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata,
• nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienia znaku „X” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,
• oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

 

Autor:
Data utworzenia: 18-06-2010 7:38:28
Data edycji: 18-06-2010 7:38:28