Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych.

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
  z dnia  9 czerwca  2010 r.

    Na podstawie art. 16 ust.7 ustawy  z dnia  27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z dnia 29 kwietnia  2010 r. Nr 72, poz. 467 ) i § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28  sierpnia 2000 r. w  sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 72, poz. 847 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości   informację  o  składach  osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych  w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień   20 czerwca 2010 r.
               
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, w Publiczne Przedszkole Nr 1 
    ul. Kaliska 8, Syców
1) Wapińska    Paulina      Członek
2) Gołdyn Leszek Józef     Zastępca Przewodniczącej
3) Rosiek Radosław         Członek
4) Nowak Joanna              Członek
5) Faltyn Henryka               Przewodnicząca       

2. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2,ul. Mickiewicza 5,
     Syców
1)  Pieprzka    Roman     Członek
2) Moniuszko    Paulina  Przewodnicząca
3) Świderek Jan               Zastępca Przewodniczącej
4) Wapiński Radosław   Członek
5) Grzybczak    Adam       Członek

3.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,Centrum Kultury, 
     ul. Kościelna 16, Syców

1) Gajewska Katarzyna      Zastępca Przewodniczącego
2) Rubik Marek                    Przewodniczący          
3) Michalska Mariola         Członek
4) Kukuczka Stefania        Członek
5) Kokornaczyk-Pietrzak Beata  Członek

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4  Klub Seniora 
     ul. 1 Maja 3, Syców
1)  Pietrus Wioletta      Zastępca Przewodniczącego
2) Lempert Jerzy          Członek
3) Radczak Andrzej      Przewodniczący
4) Polak Janina            Członek
5) Nowak Paweł          Członek   
   

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa  w Stradomi
    Wierzchniej, Stradomia Wierzchnia 64, Stradomia Wierzchnia
1)  Krzak Michał             Zastępca Przewodniczącej
2) Kempa Nina             Członek
3) Kotala Justyna         Członek
4) Piwowarska Anna   Członek   
5) Niedzwiecka  Magdalena  Przewodnicząca       

6.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkola Podstawowa w Drołtowicach,
Drołtowice 12, Drołtowice
1) Nawrot Małgorzata       Przewodnicząca
2) Ślusarek Sylwia           Członek
3) Mielczarek    Teresa    Członek
4) Szuper Gabriela           Zastępca Przewodniczącej
5) Konopko Elżbieta         Członek

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Szkole Podstawowej w Działoszy
1) Andrzejczak Eugeniusz                 Przewodniczący
2) Chowańska-Morozowicz Anna    Zastępca Przewodniczącego
3) Świderek    Bogusław                   Członek
4) Czajka Piotr                                    Członek
5) Łyjak Danuta                                  Członek

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą
Żłobkową, ul. Komorowska 2, Syców
1) Nawrot Urszula         Członek
2) Nanys Ewa                Członek
3) Zarycka Józefa          Zastępca Przewodniczącej
4) Stanek Marta             Przewodnicząca
5) Kokornaczyk Arleta   Członek

9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska  Ślizów 80d, Ślizów
1) Kosmalska    Edyta  Członek
2) Łukaszuk Karolina    Przewodnicząca
3) Nowicki Marek           Członek
4) Matejko Marta            Członek
5) Świerad – Markiewicz Barbara     Zastępca Przewodniczącej

10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10,Powiatowy Zespół Szpitali – Szpital
w Sycowie, ul. Oleśnicka 25, Syców
1) Schab Jacek               Zastępca Przewodniczącej
2) Piecuch Jolanta         Członek
3) Jankowiak    Renata  Członek
4) Łazarek Katarzyna     Członek
5) Wdowik Teresa         Przewodnicząca

 

Autor:
Data utworzenia: 10-06-2010 9:56:34
Data edycji: 10-06-2010 9:56:34