Ważne terminy wyborcze dotyczące wyborcy!

Do dnia 10 czerwca wyborca przebywający czasowo lub wyborca bez meldunku może składać wniosek, w tut. Urzędzie o dopisanie do spisu wyborców na terenie gminy. 
Do dnia 15 czerwca wyborca niepełnosprawny może składać wniosek o dopisanie w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Najpóźniej do dnia 18 czerwca wyborca może składać wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informujemy, że w obecnych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby niepełnosprawne mogą dopisać się do spisu wyborców w obwodzie, który jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca na swój własny wniosek najpóźniej do dnia 15 czerwca będzie dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze miasta i gminy Syców. Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych przystosowane są następujące obwody:
- Obwód głosowania nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie, ul. Mickiewicza 5,
- Obwódgłosowania nr 8 - Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Komorowska 2.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, Wydział Spraw Obywatelskich i OC,  p. 11, tel. 62 785 5143. 

Autor:
Data utworzenia: 17-05-2010 14:04:03
Data edycji: 18-05-2010 15:14:56