Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH POSŁÓW

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Głosy ważne

Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

Głosy nieważne

Przyczyną nieważności głosu, jest:

  1. • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  2. • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata na którejkolwiek z list.

Nieważne są karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej

Autor: