Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Informacja o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu, jej składzie i dyżurach.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

KOMUNIKAT

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WROCŁAWIU

 

Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 23 marca 2009 r. powołała Okręgową Komisję Wyborczą we Wrocławiu w składzie:

1.    Wacława Macińska                       - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

   Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

2.    Marcin Leon Sosiński                    - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

3.    Anna Nowińska                            - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

4.    Irena Helena Giernatowska           - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

5.    Wojciech Józef Wójcik                  - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

6.    Robert Kuczyński                        - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

7.    Piotr Włodzimierz Jarmundowicz     - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków

8.    Agnieszka Iwona Maliszewska        - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej

9.    Piotr Siemkowicz               - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

 

Funkcję Przewodniczącej Komisji pełni, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zmianami) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu – Wacława Macińska.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu  27 marca 2009 r. Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu wybrała na Zastępców Przewodniczącej sędziów:  Irenę Helenę Giernatowską oraz Marcina Leona Sosińskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu, ul. Podwale 28, IV p., tel. 0-71 343-58-62 i 0-71 343-92-58.

 

W celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie w dniach:

 

- 31 marca 2009 r.          w godz. 1300 - 1500                                      - 20 kwietnia 2009 r.    w godz. 1300 - 1500

- 2 kwietnia 2009 r.         w godz. 1300 - 1500                          - 22 kwietnia 2009 r.     w godz. 1300 - 1500

- 7 kwietnia 2009 r.         w godz. 1300 - 1500                          - 24 kwietnia 2009 r.     w godz. 1300 - 1500

- 9 kwietnia 2009 r.         w godz. 1300 - 1500                     - 27 kwietnia 2009 r.     w godz. 1000 - 1400

- 15 kwietnia 2009 r.       w godz. 1300 - 1500                     - 28 kwietnia 2009 r.     w godz. 1000 - 2400

- 17 kwietnia 2009 r.       w godz. 1300 - 1500

 

 

    Przewodnicząca

                                                                                               

                             Okręgowej Komisji Wyborczej                              

                                        we Wrocławiu

                                                                                               

                               /-/ Wacława Macińska

Autor: