Informacje nt. utylizacji materiałów i sprzętu

Utylizacja padłych zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowę z 6 podmiotami, które od 1 stycznia 2008 r. świadczą całodobowo usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej lista tych podmiotów wraz z telefonami:

1. Barbara Rakowska Krobia, tel. 065 571 17 29;
2. Farmutil HS SA Śmiałowo, tel. 067 281 42 61;
3. Lucyna Pierzchlewicz Tarnowo Stare, tel. 061 282 72 17, 282 75 10;
4. Profet Osetnica Sp. z o.o., tel. 076 818 86 43, 817 72 29;
5. Promarol - Plus Sp. z o.o. Ciepielówek, tel. 065 549 32 97, 549 33 33;
6. Saria Małopolska Sp. z o.o.  Kraków, tel. 012 387 30 65, 387 30 64.

Koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt są finansowane bądź dofinansowane przez ARMiR na podstawie udokumentowanych faktur  wystawionych przez podmiot utylizacji.
W pełni sfinansowany jest koszt transportu, w 75% koszt unieszkodliwiania.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl/ 

Autor: