Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/98/07 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2008.

UCHWAŁA NR XIX/98/07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 20 grudnia 2007.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców

na rok 2008

 

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „ d” i litera „i” oraz  pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591,ze zmianami.), art. 165, 165a art.166, art 167 ust.2 pkt5art.173, art. 184, art. 188 ust 2.i art. 195 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (. Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje ... .

Treść uchwały z załącznikami budzet2008.rar (190.94 Kb)

Autor: