Uchwały RM

URM nr III/12/06 w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu Miasta i Gminy Syców.

 

Uchwała nr III/12/06

Rady Miejskiej w Sycowie

Z dnia 21 grudnia 2006r.
W sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu Miasta i Gminy Syców


Na podstawie art.195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 ze zmianami)Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:


§ 1.Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Syców w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r. wybiera się Bank Spółdzielczy w Namysłowie


§ 2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zawarcia umowy z bankiem, o którym mowa w § 1uchwały.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bolesław Moniuszko

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19